Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Yên Bái

Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Yên Bái

Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Yên Bái. Công ty dịch vụ đòi nợ thuê Uyên Bái Huyên:Thành phố Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ Huyện Yên Bình Huyện Trấn Yên Huyện Văn Yên Huyện Lục Yên Huyện Văn Chấn Huyện Trạm Tấu Huyện Mù Cang Chải.
đòi nợ thuê yên bái
 
Công ty dịch vụ đòi nợ thuê tỉnh Yên Bái, Đòi nợ thuê nhanh nhất mau nhất. Mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi có nhu cầu. Tại ABC khách hàng là thượng đế, Chúng tôi đòi nợ thuê nhanh nhất  trong toàn tỉnh nhà mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt vời. ABC thương hiệu nợ là phải trả,
 
Bảng giá dịch vụ tại ABC như sau":
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 35%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 45%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 32%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 35%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận
Thời điểm thanh toán:
Thanh toán theo tiến độ thu hồi thực tế, theo phương thức thu hồi đến đâu thanh toán đến đấy.