Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Hà Giang

Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Hà Giang

Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Hà Giang. Công ty dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê Hà Giang Huyện : Huyện Bắc Mê,Huyện Bắc Quang,Huyện Hoàng Su Phì.Huyện Đồng Văn,Huyện Mèo Vạc,Huyện Quản Bạ,Huyện Quang Bình,Huyện Vị Xuyên,Huyện Xin Mần,Huyện Yên Minh,Thành phố Hà giang
 
Tại tỉnh nhà Hà Giang ABC là một trong nhữn nơi đòi nợ thuê tốt nhất. Chúng tôi đòi nợ thuê nhanh nhất trong toàn tỉnh nhà thành phố. Với ABC quý khách hoàn toàn yên tâm dịch vụ đòi nợ thuê siêu tốt. Nơi tài chính được hồi sinh.
 
Bảng phí dịch vụ đòi nợ thuê của ABC như sau"
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 35%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 45%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 32%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 35%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận
Thời điểm thanh toán: hãy gọi cho chúng tôi
 
doi no ha giang