Tư vấn đòi nợ thuê tại Bắc Giang

Tư vấn đòi nợ thuê tại Bắc Giang

Tư vấn đòi nợ thuê tại Bắc Giang. Công ty dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê Bắc Giang: Huyện Xã: Hiệp Hòa,Yên Dũng, huyện:Lục Nam,huyện Sơn Động.huyện Lạng Giang,huyện Việt Yên,,huyện Tân Yên,Yên Thế ..
 
Tại tỉnh nhà Bắc Giang trong những năm gần đây. ABC là mộ trong những dịch vụ đòi nợ thuê tốt nhất hiện nay mang đến sự hài lòng cho khách hàng trong tỉnh nhà. 
 
Thám Tử Tư bắc giang
 
bảng phí dịch vụ như sau của abc tại Bắc Giang. 
 
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 55%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 55%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 52%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 55%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 58%. Hãy gọi cho chúng tôi.