Tư vấn đòi nợ thuê Kon Tum

Tư vấn đòi nợ thuê Kon Tum

Tư vấn đòi nợ thuê Kon Tum. Công ty dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê Kon Tum Huyện Xã: Huyện Đắk Glei, Huyện Đắk Hà, Huyện Đắk Tô, Huyện la H’Drai, Huyện Kon Plông, Huyện Kon Rẫy, Huyện Ngọc Hồi, Huyện Sa Thầy, Huyện Tu Mơ Rông.
 
tư vấn đòi nợ kon tum
 
Trong những năm gần đây. ABC là nơi thu hồi tài chính nhanh nhất. Nợ doanh nghiệp nợ công ty và nhiều món nợ khác. ABC luôn sãng lòng đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.
 
Với ABC đảng cấp thương hiệu luôn là hàng đầu. Tiên hệ với ABC ngay hôm nay để được tư vấn thu hời nọ tại Kon Tum. Phí dịch vụ ABC như sau:
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 55%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 55%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 52%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 35%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 -328%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận.