Dịch vụ vấn đòi nợ thuê Nghệ An

Dịch vụ vấn đòi nợ thuê Nghệ An

Dịch vụ vấn đòi nợ thuê Nghệ An. Dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê chuyên nghiệp tại Nghệ An Huyện: Huyện Yên Thành,Huyện Tương DươngHuyện Thanh Chương,Huyện Tân Kỳ,Huyện Quỳnh Lưu,Thị xã Cửa Lò,Huyện Quỳ Hợp,Huyện Quỳ Châu,Huyện Quế Phong,Huyện Nghĩa Đàn,Huyện Nghi Lộc, Huyện Nam Đàn,Thành phố Vinh,Thị xã Hoàng Mai,Thị xã Thái Hòa,Huyện Anh Sơn,Huyện Con Cuông,Huyện Diễn Châu.
 
dịch vụ tư vấn Thám Tử Tư nghệ an
 
ABC là một trong những dich vụ hàng đâu trong tỉnh nhà . Chúng tôi tư vấn khách hàng đòi nợ thuê thu hồi nợ và thám tử tốt nhất hiện nay. Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 
Đàng cấp thương hiệu ABC luôn để lại trong lòng khách hàng sự yêu thương tốt nhất. Nợ là trả và ABC đòi đúng pháp luật đúng lý tình không làm ảnh hưởng đến gia đình khách hàng.
 
Bảng phí dịch vụ của ABC như sau:
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 55%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 55%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 52%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 55%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận. Mong phục vụ quý khách. 
 
Phí ki hợp đồng là 20 triệu . hân hạnh phục vụ