Dịch vụ tư vấn đòi nơ thuê tại Yên Bái

Dịch vụ tư vấn đòi nơ thuê tại Yên Bái

Dịch vụ tư vấn đòi nơ thuê tại Yên Bái. Công ty dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê uy tín tại tỉnh Yên Bái Huyên: Thành phố Yên Bái Thị xã Nghĩa Lộ Huyện Yên Bình Huyện Trấn Yên Huyện Văn Yên Huyện Lục Yên Huyện Văn Chấn Huyện Trạm Tấu Huyện Mù Cang Chải.
 
ABC trong những năm gần đây là đơn vi tốt nhất hiện nay mang đến cho khách hàng sự thân yên nhất với dịch vụ tài chính tai công ty ABC. Đảng cấp không nói vui và chúng tôi làm tốt điều đó. Hiện nay ABC đòi nợ khắp toàn tỉnh nhà Yên Bái với chi phí dịch vụ kí hợp đồng là 10 triêu.
dich vu tu van doi no yen bai
 
Bảng giá của chúng tôi. 
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 35%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 45%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 32%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 35%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận
Thời điểm thanh toán: