Dịch vụ tư vấn đòi nợ tại Quận 4 Hồ Chí Minh Sài Gòn

Dịch vụ tư vấn đòi nợ tại Quận 4 Hồ Chí Minh Sài Gòn

Dịch vụ tư vấn đòi nợ tại Quận 4 Hồ Chí Minh Sài Gòn. Công ty tư vấn dịch vụ thu hồi nợ nhanh nhất tại Quận 4 Sài Gòn . Đòi nợ đúng pháp lý mang đến sự hài lòng cho khách hàng tại ABC.

Tư vấn dịch vụ đòi nợ thuê quận 4. Công ty đòi nợ thuê tót nhất tại Quận 4 Sài Gòn. Là một trong những dịch vụ uy tín đòi nọ nhanh nhất hiện nay mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi có nhu cầu.

Với ABC đòi nợ nhanh nhất trong Quận 4 bởi chúng tôi là một đội ngũ chuyên nghiệp phụ vụ quý khách hết minh. Hãy gọi cho ABC chúng tôi đê biết thông tin chi tiết.

doi no quan 4

Phí dịch vu: Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %

200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 55%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 55%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 52%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 55%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận. Mong phục vụ quý khách. Gọi ngay cho ABC để biết thêm chi tiết