Dịch vụ tư vấn đòi nợ tại Quận 11 Hồ Chí Minh Sài Gòn

Dịch vụ tư vấn đòi nợ tại Quận 11 Hồ Chí Minh Sài Gòn

Dịch vụ tư vấn đòi nợ tại Quận 11 Hồ Chí Minh Sài Gòn. Dịch vụ tư vấn đòi nợ thuê Quận 11, Công ty đòi nợ thuê tốt nhất Quận 11 Hồ Chí Minh Sài Gòn.

Tại Sài Gòn đâu là dịch vụ đòi nợ thuê tốt nhấ hiện nay.ABC chính là một trong  những điểm tựa tai chính tốt nhất Quận 11. Chúng tôi giúp khách hàng thu hồi nợ và thám tử xấu. Nợ lâu năm và nợ khó đòi.

Với ABC thương hiệu luôn là hàng đầu. Đòi nợ nhanh chóng mau mắn không làm phiền đến khách hàng. ABC nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ và thám tử. Thông tin giá cả và phí dịch vụ tại ABC.

200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 55%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 55%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 52%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 55%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận.

Thám Tử Tư quạn 11