Công ty tư vấn đòi nợ thuê tại tỉnh Điện Biên Phủ

Công ty tư vấn đòi nợ thuê tại tỉnh Điện Biên Phủ

Công ty tư vấn đòi nợ thuê tại tỉnh Điện Biên Phủ. Tư vấn đòi nợ thuê tỉnh Điên Biên Phủ Huyện Xã" Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ), thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay.
doi  no thue dien bien phu
 
Trong những năm qua ABC luôn làm hài lòng khách hàng trong tỉnh nhà Điện Biên Với xu thế tài chính khó đòi và khó thu hồi. ABC hân hạnh mang đên shoc khách hàng sự hài lòng nhất với dịch vụ thu hòi nợ chuyên nghiệp tại tỉnh Điên Biên,
 
Bảng phí dịch vụ đòi nợ của ABC như sau:"
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 35%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 45%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 32%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 35%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận
Thời điểm thanh toán: