Công ty đòi nợ thuê uy tín nhất Hậu Giang

Công ty đòi nợ thuê uy tín nhất Hậu Giang

Công ty đòi nợ thuê uy tín nhất Hậu Giang . Chúng tôi đòi nợ thuê nhanh nhất tại Huyện Châu Thành, Huyện Châu Thành A, Huyện Long Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Huyện Vị Thủy..

công ty đòi   nợ thuê uy tính hậu giang

Với thương hiệu ABC là thương hiệu duy nhất làm hài lòng khách hàng khi có nhu cầu đòi nợ thuê tốt nhât trong các huyện trên.. Đảng cấp ABC khong thể nói hết. 

Chúng tôi đòi nợ đúng pháp luật mang đến sự hài lòng nhất định cho khách hàng. Bởi ABC là một trong những dịch vụ đảng cấp. Làm hài lòng khách hàng. 

ến với ABC hoàn toàn yên tâm. Bảng phí dịch vụ nhu sau: 
 
Dưới 200 triệu...................................................................Phí 50 %
200 triệu –  500 triệu......................................................... 30 - 55%
500 triệu – 1 tỷ...................................................................35 - 45%
1tỷ –  2 tỷ...........................................................................28 - 32%
2 tỷ - 5 tỷ............................................................................30 - 35%
5 tỷ - 10 tỷ..........................................................................20 - 28%
10 tỷ - 15 tỷ........................................................................Thỏa Thuận
Thời điểm thanh toán:
Thanh toán theo tiến độ thu hồi thực tế, theo phương thức thu hồi đến đâu thanh toán đến đấy.
 
Nợ không có tranh chấp: là khoản công nợ được các Bên thống nhất về ý chí cũng như về cơ sở pháp lý.
 
Nợ có tranh chấp: là khoản công nợ chưa được các Bên thống nhất về ý chí hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý để chứng minh số công nợ. Đối với nợ tranh chấp chúng tôi sẽ có mức phí gửi cho quý khách..!